+31618553663
mail@nnelinde.nl

Structuren in de scheepsbouw

Structuren in de scheepsbouw

Tijdens het bouwproces van een schip is communicatie essentieel. Praten we over hetzelfde onderdeel of bedoelen we allebei net wat anders?
Er worden veel verschillende termen gebruikt in de scheepsbouw, net vanuit welke hoek of bedrijf je kijkt.
Om de communicatie in goede banen te leiden wordt van oudsher op een scheepswerf een systeemcodering gebruikt. Een schip is echter complexer dan dat en niet plat te slaan in een eendimensionale lijst. Bij IHC Merwede hebben we een multidimensionaal coderingssysteem ontwikkeld waarbij verschillende structuren worden gecombineerd, zoals een productstructuur, processtructuur, ruimtestructuur, organisatiestructuur.
Deze structuur geeft een betere afspiegeling van de complexiteit van een schip en geeft ruimte voor verschillende benamingen en invalshoeken.

Vele jaren werk op dit gebied hebben mij doen inzien dat een enkele uniforme structuur die voor iedereen werkt een illusie is. Het gaat er eerder om dat er koppelingen worden gelegd tussen structuren van verschillende bedrijven en afdelingen.
Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat alle partijen open samenwerken, dan is het communicatiesysteem zelfs van ondergeschikt belang.

Zie ook: http://er-varen.nl/het-faciliteren-van-samenwerking-een-voorbeeld/