+31618553663
mail@nnelinde.nl

Het faciliteren van samenwerking: een voorbeeld

Het faciliteren van samenwerking: een voorbeeld

Uitvoering: 2018 Opdrachtgever: MARIN

Binnen het Space@sea project dat loopt bij MARIN worden drijvende eilanden ontwikkeld. Er wordt een nieuw systeem ontworpen voor gebruik van ruimte op zee en leven op het water. De toepassingen van deze eilanden zijn zeer divers. Vier toepassingen voor drijvende eilanden worden bestudeerd; voedselproductie op zee, transport- en logistiekhub, energiehub en wonen op zee. Er wordt dan ook samengewerkt met projectpartners van verschillende disciplines, totaal zijn bij het project 17 verschillende Europese partijen betrokken.

In een gesprek met een projectleider van MARIN kwam naar voren dat MARIN open wil samenwerken met partijen aan innovatie. Eerdere ervaringen wezen uit dat verschillen tussen deze partijen frictie kunnen geven. Hij noemde taal als barrière: er bestaan verschillende begrippen in verschillende disciplines. Zijn idee is ook dat het proces van innovatie soms tegenovergesteld is aan de aard of cultuur  van de organisatie, die kan conservatief zijn. De partijen zijn zich vaak niet bewust van de verschillen in de aard van de organisaties.

Vanuit de Master Leren en Innoveren hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de verschillen en overeenkomsten in de achtergronden van de partijen in dit project, door middel van de CHAT-theorie van Engeström.
Engeström (2008) heeft beschreven dat het mensen bewust maken van hun gemeenschappelijkheden en tegenstellingen in belangen en denkwijzen ervoor kan zorgen dat er gebruik gemaakt wordt van de gezamenlijk potentieel en dat problemen in de samenwerking opgelost worden. Dan kan kennis gaan stromen waardoor innovaties zich gaan ontwikkelen en mensen gaan leren. Het is van belang om bij de beoogde samenwerking te werken aan wederzijdse kennis van hun achtergrond en positie in het project.

De resultaten waren interessant. Er waren veel overeenkomsten maar ook enkele verschillen. Het onderzoek laat zien dat verschillen de samenwerking niet in de weg hoeven te zitten, maar de samenwerking juist kunnen versterken. Het zien van een probleem vanuit verschillende perspectieven kan een ontwerp verrijken. Ook interessant om te zien was dat alle partijen verschillende software gebruiken maar dat dit geen belemmering vormt voor de samenwerking.

Het complete onderzoeksrapport vind je hier

Het resultaat van ons onderzoek hebben we gepresenteerd op het seminar Space@sea op 7 maart 2018 in een posterpresentatie. Tijdens het seminar besteedden de presentatoren speciale aandacht aan onze poster, dat als enige de sociale context van het project belichtte. Veel vragen van bezoekers gingen over de technische uitdagingen, maar doordat wij het sociale perspectief hebben ingebracht werden er ook meer vragen gesteld en besproken over de samenwerking binnen het project Space@sea. Hierdoor komt er bij de deelnemers meer bewustwording over elkaars beweegredenen en achtergronden. Dit komt weer ten goede aan de samenwerking binnen het project.