+31618553663
mail@nnelinde.nl

Over Er-varen

Er-varen is de naam waaronder Annelinde Gerritsen werkzaamheden uitvoert.

Na de afronding van de studie Scheepsbouwkunde in 1999 heb ik jarenlang advies gegeven bij diverse grote en kleine scheepswerven op het gebied van innoveren, leren en samenwerken. Met mijn bedrijf Er-varen ontwerp en ontwikkel ik innovatie- en leerprocessen in de maritieme sector en in de energietransitie van woningen. Technische en sociale vaardigheden komen hierin samen. #maritiem #wonen

Toen wonend op een schip met wisselende ligplaatsen heb ik in 2008 de Schepencarrousel opgericht. Dit is een roulatiesysteem voor varende woonschepen waarbij de schepen per drie maanden rouleren over ligplaatsen en zo een bijdrage leveren aan de cultuurhistorie van een stad. De Schepencarrousel draait goed met zo’n 80 schepen en 20 locaties door heel Nederland. #schepencarrousel

Bij de opstart van de nieuwe HBO Maritieme Techniek bij de STC Group in 2012 heb ik een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen en uitwerken van het curriculum. Hierbij heb ik leerlijnen, competenties en lesmaterialen uitgewerkt. Zowel voor de voltijd opleiding als voor de deeltijdopleiding. #leren en innoveren

Ik ben een ontwerper en uitvinder: goed in het inbrengen van vernieuwende ideeën, het leggen van verbindingen en het opstarten van nieuwe initiatieven. Iedereen een kans geven en open samenwerken zijn hierbij mijn uitgangspunten.

Daarnaast heb ik veel vrijwilligersfuncties, het geeft mij veel voldoening om wat te kunnen betekenen voor de samenleving met activiteiten waar ik blij van word. #vrijwilligerswerk

Kamer van Koophandel nummer van Er-varen is 09156285
Bankrekeningnummer is NL96TRIO0788860801