+31618553663
mail@nnelinde.nl

AANjagen woonboten Arnhem

AANjagen woonboten Arnhem

Bewoners gaan samen aan de slag met het verduurzamen van hun woonboten. De AANjager brengt het proces op gang, zorgt voor betrokken bewoners en zorgt voor continuïteit.
De volgende activiteiten hebben we in dit project met de bewoners uitgevoerd:

  1. Drijvend Energieloket 1.0
  2. Menukaart
  3. Energiecafe’s
  4. Warmtevaart
  5. Nieuwsbrieven
  6. Website www.arnhemaanhetwater.nl
  7. Drijvend Energieloket 2.0

Drijvend Energieloket 1.0
Op 14 september 2019 hebben we dit project afgetrapt tijdens de Drijf-in filmavond. Het pontje van Driel was ingericht als tijdelijke eerste versie van het drijvend energieloket. De bewoners kregen hier meer informatie over het project en in deze eerste gesprekken kwamen al veel ideeën en enthousiasme naar boven.

Menukaart
De menukaart die wij hebben ontwikkeld geeft een overzicht van maatregelen die mogelijk zouden kunnen zijn om een woonboot te verduurzamen. Het geeft niet alleen de bewoner een overzicht maar is daarnaast ook een tool om samenwerking op gang te brengen. Op de menukaart kunnen de bewoners per onderdeel drie opties aankruisen: of ze deze maatregel al genomen hebben, of ze geïnteresseerd zijn om deze maatregel te gaan nemen en of ze geïnteresseerd zijn in een gezamenlijke oplossing (bijvoorbeeld een gezamenlijke windmolen of warmtepomp).

Energiecafés
Tijdens het eerste energiecafé op 4 januari 2020 is de menukaart uitgedeeld en hebben we met bewoners de mogelijkheden gezamenlijk besproken, in groepen rond de menukaart op A0 formaat.
In het tweede energiecafé op 7 maart zijn de resultaten van de inventarisatie met de menukaart gepresenteerd en is er een aanzet gemaakt voor het vervolg: wat kunnen we samen aan gaan pakken en doe ziet dat voor ons eruit?

Warmtevaart
Met een warmtecamera zijn we in een bootje gestapt en hebben we opnames gemaakt van de gevels van woonboten. Bewoners konden zich hiervoor aanmelden en hebben de woonboot van tevoren flink warm gestookt. De beelden geven een eerste indruk in hoe goed de woonboot geïsoleerd is en waar mogelijke warmtelekken en verbeterpunten zitten. Nog belangrijker was eigenlijk dat er iets gebeurde en dat bewoners ‘aan’ gingen in dit project, ze werden nieuwsgierig naar de mogelijkheden tot verduurzaming. Ook concreet heeft het tot wat extra isolatiemogelijkheden geleid.

Nieuwsbrieven
De betrokkenheid en continuiteit binnen het project bewaken we met nieuwsbrieven die eens in de een a twee maanden uitkomt. Dit zorgt ervoor dat het project gaat leven en bewoners aangehaakt blijven. We mailen de nieuwsbrieven niet alleen naar de bewoners maar brengen ze ook rond, hierdoor worden ook de digibeten betrokken, zet het aan tot actie en betrokkenheid en het levert soms goede gesprekken op.

Website
Woonbootbewoners zijn van nature vaak pioniers die al veel zelf hebben uitgeprobeerd op het gebied van duurzaamheid.
Op de website www.arnhemaanhetwater.nl delen de bewoners hun ervaringen met elkaar.

Drijvend Energieloket 2.0
Om mogelijkheden te kunnen testen en bewoners warm te maken voor duurzame maatregelen gaan we samen een ‘Drijvend Energieloket’ bouwen. Dit is een vlot waarop zonnepanelen, zonneboilers en eventuele andere middelen geïnstalleerd zijn. De bewoners mogen dan om de beurt het drijvend energieloket lenen en hun energiesysteem erop aansluiten. Op deze manier maken ze vrijblijvend kennis met middelen voor duurzame energie en zien ze direct wat het oplevert. Ondertussen inventariseren we de mogelijkheden voor een collectief systeem, zoals een gezamenlijke warmtepomp (op het oppervlaktewater) of opslagsysteem. Het drijvend energieloket wordt gebouwd door de bewoners zelf, dit zorgt voor meer verbinding onderling en betrokkenheid bij verduurzaming van de wijk.

Dit project is mogelijk gemaakt door het Aanjaagfonds van de gemeente Arnhem.